Utbildning och erfarenhet

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår minst 18 timmars vidareutbildning varje år.

Handläggare vid Migrationsverket

Sommarnotarietjänst vid dåvarande Länsrätten i Malmö, nu Förvaltningsrätten i Malmö

Juris kandidatexamen, Lunds Universitet

Startade juristbyrå

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Startade advokatverksamhet, Advokat Maria Stål Lindgren AB

Ledamot av Advokatsamfundets fullmäktige

Suppleant i styrelsen för Mellersta avdelningen i Sveriges advokatsamfund