Socialrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör LVU, LVM, LPT, LRV samt uppdrag som god man och förvaltarskap.

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare för barn i mål som rör frågor om tvångsomhändertagande av barn enligt LVU. För barn under 15 år utser domstolen en ställföreträdare.

Du har rätt att fritt välja offentligt biträde och ställföreträdare. Du talar i så fall om för socialtjänsten eller förvaltningsrätten vilken advokat du vill ska företräda dig. Kostnaden för biträdet står staten för.