Migrationsrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde och ombud i frågor som rör migrationsrätt.

Om du ansökt om asyl i Sverige har du vanligtvis rätt att erhålla ett offentligt biträde som hjälper dig att föra din talan. Du har rätt att välja offentligt biträde. Du talar i så fall om för Migrationsverket vilken advokat som du vill ska föra din talan. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.