GDPR

Behandling av personuppgifter

Advokat Maria Stål Lindgren AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som företaget erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Personuppgifterna används för att genomföra jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att jag på ett effektivt sätt ska kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter som juridiskt biträde.

Företaget ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att det är till mig du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, raderas uppgifterna.

Företaget vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.