Familjerätt/Vårdnadstvister

Jag erbjuder juridisk hjälp vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll.

Rättsskydd

Vanligen ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Klienten måste dock alltid betala en del av kostnaden direkt till ombudet i form av en självrisk.

Rättshjälp

Om din hemförsäkring inte täcker den aktuella tvisten, eller om du saknar hemförsäkring kan du ansöka om att staten ska stå för en del av kostnaden för ditt ombud, vilket kallas för rättshjälp. Jag hjälper dig att ansöka om rättshjälp om förutsättningar finns.