Brottmål

Jag åtar mig uppdrag från tingsrätten i brottmål. Det kan gälla som försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn. Som advokat och biträde ser jag till att du får den juridiska hjälp som du enligt lag har rätt till.

Försvarare

Om du har blivit misstänkt för ett allvarligt brott så har du rätt till ett juridiskt biträde. En offentlig försvarare kallas även för försvarsadvokat. Denne person biträder dig under hela processen från polisförhöret, förundersökningen och genom en eventuell rättegång.

Du har rätt att välja vilken advokat som ska biträda dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Staten betalar kostnaden för en försvarsadvokat. Döms du för det misstänka brottet kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av beloppet. Detta är beroende vilken inkomst du har.

Målsägandebiträde

Du som blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde ska tillvarata dina intressen i målet samt ge stöd och juridisk rådgivning under förundersökningen och vid en rättegång i domstol.

Det är domstolen som avgör om du har rätt att det förordnas ett målsägandebiträde. Du har möjlighet att föreslå den advokat som du vill ska vara målsägandebiträde. Detta gör du i samband med polisanmälan eller vid polisförhör. Kostnaderna för biträdet står staten för.

Särskild företrädare för barn

Om det finns anledning att anta att ett barn har blivit utsatt för brott av en närstående eller vårdnadshavare kan tingsrätten förordna om att barnet ska få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren tillvaratar barnets rättigheter under förundersökningen och vid en rättegång. Kostnaderna står staten för.