Advokat Maria Stål Lindgren AB

Välkommen till

Advokat Maria Stål Lindgren AB

Verksam i hela landet men bas i Västerås

Jag är advokat och ledamot i Sveriges advokatsamfund. Mina kärnvärden är lojalitet, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt.

Jag drivs av att mina klienter ska få den bästa tänkbara juridiska hjälp, vägledning samt stöttning genom det arbetet som jag utför. 

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning

Brottmål

Jag åtar mig uppdrag från tingsrätten i brottmål. Det kan gälla som försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn. Som advokat och biträde ser jag till att du får den juridiska hjälp som du enligt lag har rätt till.

Migrationsrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde och ombud i frågor som rör migrationsrätt. Om du ansökt om asyl i Sverige har du vanligtvis rätt att erhålla ett offentligt biträde som hjälper dig att föra din talan.

Socialrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i frågor som rör LVU, LVM, LPT, LRV samt uppdrag som god man och förvaltarskap.

Familjerätt

Jag erbjuder juridisk hjälp vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll.